Noteikumi un nosacījumi

SIA “J&I fashion”, reģistrācijas Nr.40203335724 , adrese: Volguntes iela 21 – 31,
Rīga, Latvija, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo
saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem
Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas
preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par
Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas
regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas
„Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

www.lupatas.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vietni vai reģistrējas tajā.

Reģistrējoties www.lupatas.lv lietotājs: apstiprina, ka viņa sniegtā kontaktinformācija ir pareiza, atzīst un piekrīt, ka viņa profilā sniegtā informācija ir publiski pieejama ikvienam www.lupatas.lv lietotājam, apliecina, ka lietotājs rīkosies saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tā lietotājvārds nedrīkst būt rupjš, aizskarošs, izsmejošs, tajā nedrīkst būt ietverti citas fiziskas personas dati vai nesaskaņota reklāma, savukārt profila attēls nedrīkst būt provokatīvs, aizskarošs, pornogrāfisko pazīmju/elementu saturošs,  atzīst un piekrīt šiem vietnes lietošanas noteikumiem.

Vietnē ir trīs lietotāju statusi: Pārdevējs (fiziskā persona vai juridiska persona), Pircējs (fiziskā vai juridiskā persona), Veikals (juridiskā persona):

Pircējs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas izmanto vietni preču iegādei, Pārdevējs ir fiziskā persona vai juridiska persona, kas izmanto vietni, lai pārdotu preces, un kuram ir vismaz viens sludinājums. Veikals ir juridiskā persona SIA “J&I fashion” , kas izmanto veikala profilu vietnē, lai
pārdotu dažādu izmēru, krāsu preces dažādos eksemplāros un variantos, kā arī pēc pasūtījuma.

Vietnē aizliegts izvietot, publicēt vai sūtīt lietotājiem jebkādus
nesaskaņotus paziņojumus, ielūgumus vai aicinājumus, kas aizskar kādas
personas godu vai cieņu, mudina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu
pretlikumīgu darbību.

Vietnē ir aizliegts veikt krāpnieciskas darbības.

www.lupatas.lv neatbild par lietotāja ievietoto informāciju un tās sekām (ieskaitot tiesiskās), kas izriet no šīs informācijas izvietošanas.

www.lupatas.lv lietotājiem var tikt rādītas vietnes AtverSkapi reklāmas, bet ne biežāk kā reizi mēnesī, nosūtot reklāmas paziņojumus uz e-pastu. www.lupatas.lv
lietotājiem var tikt parādīta reklāma, kas ir neatņemama vietnes
sastāvdaļa. Tāpat lietotāji var redzēt reklāmu, kas tiek izveidota un
rādīta, balstoties uz lietotāja uzkrātajām sīkdatnēm (cookies).

www.lupatas.lv var veikt izmaiņas un papildinājumus esošajos
Lietošanas noteikumos, kas stājās spēkā to pieņemšanas dienā un ir
pieejami lietotājiem www.lupatas.lv

www.lupatas.lv un tā lietotājs nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja
šādā veidā vienošanās nav panākta, puses var vērsties tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Noteikumu neievērošanas gadījumā www.lupatas.lv ir tiesības, arī bez iepriekšēja brīdinājuma, nesedzot nekāda veida zaudējumus, ierobežot vai atcelt www.lupatas.lv lietotāja piekļuvi vietnei, mainīt vai izdzēst www.lupatas.lv lietotāja publicēto informāciju, aizvērt www.lupatas.lv lietotāja kontu un atteikt jaunu reģistrāciju.

2. Fizisku pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu
grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko
piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek
parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties
sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma
makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

Pievienojiet tās maksājumu metodes, kuras izmantos Jūsu internetveikals:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi

Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala
bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams,
Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz sekojošām valstīm: Latvija, Lietuva,
Igaunija un citām Eiropas Savienības valstīm. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: pastu,
kurjerpastu . Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu
sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek
parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek
nogādātas Pircēja norādītajā adresē 7-28 darba dienu laikā. Izņēmuma
gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par
to informējot klientu. Iegādātie virtuālie pakalpojumi tiek piegādāti uzreiz pēc maksājuma saņemšanas. www.lupatas.lv neveic sludinājumos izvietoto preču piegādi to veic sludinājumu izvietotāji. tādējādi arī nenes par to atbildību.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no
Preces /Pakalpojuma saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var
nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt
skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas,
ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces/pakalpojumu drīkst
izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par
preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas
termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas
laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas
norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās
iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt
atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast šeit: https://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_pakalpojumi.pdf
nosūtot to uz e-pasta adresi info@lupatas.lv 14 dienu laikā pēc
preces/pakalpojuma saņemšanas. Nodrošinam preces atpakaļsūtīšanu bez
papildus maksas.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā
pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam
Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja
saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav
saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja
pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā
piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt
pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai
to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un
šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt
preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir
ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību
līguma noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču
piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums
nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē
Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās
konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību,
sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz info@lupatas.lv

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču
piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir
atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu
novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam
visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja
sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

7. Sludinājumu izvietošna

Sludinājumus wwww.lupatas.lv gan fiziskas personas, ganjuridiskas var izvietot bez maksas,  bet ar nosacījumu, ka sludinājumi nekādā veidā nav saistīti ar komercdarbību (starpniecība, preču izplatīšana utml.).

Tāpat gan fiziskas, gan juridiskas personas var izvietot ieteikto sludinājumus par maksu: Iegādājoties ieteiktos sludinājumus tiek dota iespēja izvietot 5 ieteiktos sludinājumus ar publikācijas termiņu 14 dienas par 1.00 EURO tai skaitā PVN.

Pakalpojums ir pieejams uzreiz pēc tā apmaksas.

Reģistrējoties www.lupatas.lv, lietotājs uzņemas atbildību par
iesniegtā sludinājuma satura patiesumu un atbilstību, kā arī par
iesūtītā fotoattēla autortiesībām, intelektuālo īpašumu vai par patentu
tiesību pārkāpumiem.

www.lupatas.lv lietotājam ir tiesības ievietot sludinājumus, kas atbilst vietnes kategorijām.

Sludinājumus, kas neatbilst vietnes kategorijām.  www.lupatas.lv
ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt sludinājumus, kas
neatbilst nevienai vietnes kategorijai un/vai šiem
noteikumiem.

Aizliegts izvietot sludinājumus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām, konkurē ar vietni un/vai tās produktiem.

Sludinājumi var tikt paslēpti vai izdzēsti, ja to saturs pārkāpj vietnes lietošanas noteikumus. Ja lietotājs neatjaunina sludinājumus, tie automātiski tiek izdzēstas bez atjaunošanas iespējas. Lietotājs saņem paziņojumus par nepieciešamību atjaunināt ievietotuss sludinājumus vismaz 3 dienas pirms noteiktā termiņa.

Vietne nenes atbildību par iegādāto preču kvalitāti no sludinājumu autoriem.

 

8. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir
ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts
u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga
paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar
Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem
piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru
norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja
atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz
info@lupatas.lv

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs
un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina
savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās
sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas
tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju)
un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības
centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.